Skip to main content
x
Dr. Hema Dole

एम.ए.,बी.एड., पीएच.डी. (संस्कृत व्याकरण). टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे येथे दीर्घकाळ संस्कृतचे अध्यापन. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी संस्कृत पाठ्यपुस्तक निर्मितीत समन्वयक. पुणे मनपाचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त.

डॉ. हेमा डोळे