Skip to main content
x
Vinay Mavlankar

बी.एस.स्सी.(गणित),एम.बी.ए.(एच.आर.) पुणे येथील महाराष्ट्र सामाजिक नवनिर्माण अकादमीमध्ये संशोधक-अभ्यासक, व्यक्तीमत्त्व विकासाचे प्रशिक्षक

विनय मावळणकर