Skip to main content
x
Dr. Manasi Rajadhyaksha

  रूपारेल महाविद्यालयात अध्यापन आणि प्रयोगशाळा उभारण्यात पुढाकार. विज्ञान प्रसाराची आवड. विज्ञानविषयक व्याख्याने, लिखाण आणि आकाशवाणीवरून मालिका प्रसारित.  अनेक विज्ञान कार्यक्रमांत संयोजक. कार्यवाह, मराठी विज्ञान परिषद.

डॉ. मानसी राजाध्यक्ष