Skip to main content
x
Dr. Narendra Kunte

 एम.ए., पीएच.डी. अक्कलकोट महाविद्यालय व दयानंद महाविद्यालय येथे अध्यापन. काही वर्षे पत्रकारिता. आतापर्यंत २७ पुस्तके प्रकाशित. विविध आठ पुरस्कारांनी सन्मानित.

डॉ. नरेंद्र कुंटे