Skip to main content
x
डॉ. अमृता नातू,

 पीएच. डी. (संस्कृत)., भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेमध्ये असिस्टंट क्यूरेटर इन चार्ज. द इरासमुस मुंडुस शिष्यवृत्तीच्या आधारावर जर्मनीतील गेऑर्ग-ऑगस्ट विद्यापीठात एक वर्ष अध्ययन.