Skip to main content
x
Shashikant Pradhan

50 वर्षे वैद्यकीय व्यवसाय, 47 वर्षे औद्योगिक वैद्यकीय सल्लागार, नभोनाटय, कथालेखन, ‘मराठी विज्ञान परिषद पत्रिके’च्या संपादक मंडळाचे सदस्य, कुमार विश्वकोशाचे सहलेखक. विज्ञान व तंत्रज्ञान कोशाचे सहलेखक.

डॉ. शशिकांत प्रधान