Skip to main content
x
sanjay deshmukh

 एम.ए. (मराठी, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र), पीएच.डी., संतसाहित्य व लोकसाहित्य यांचा अभ्यास. ‘पारंपरिक नाट्यरूप लोकोत्सव’, ‘लळितातील संपादणी’ इत्यादी ग्रंथ प्रकाशित. विविध विषयांवर साक्षेपी लेखन.

डॉ. संजय देशमुख