Skip to main content
x
 Dr. Rajiv Chitnis

भाभा अणुसंशोधन केंद्रातील निवृत्त संशोधक, खगोलशास्त्र अभ्यासक, खगोलशास्त्रावर भाषणे, लिखाण, कार्यशाळांत मार्गदर्शन. कार्यवाह, मराठी विज्ञान परिषद. विज्ञान व तंत्रज्ञान कोशाचे सहलेखक.

डॉ. राजीव चिटणीस