Skip to main content
x
परभणी

                   त्र्यंबक सांबाराव वसेकर

       त्रिंबक गणपत शहाणे यांचा जन्म परभणी

      श्रीरंग देवबा लाड यांचा जन्म परभणी जि

      सुभाष त्र्यंबक बोरीकर यांचा जन्म मराठवाड्यातील

          चिंच या पिकावरील संशोधनामुळे संपूर्ण भारतात

             मराठवाड्यातील शेतीचा विकास व्हावा या एका

          तृणधान्य

          शेषराव देशमुख यांचा जन्म परभणी येथे एका शेत

       रावसाहेब बापूसाहेब जामकर यांचा जन्म

Subscribe to परभणी