Skip to main content
x
नागपूर

             वसंत बापूराव देहाडराय हे विदर्

           स्वयंप्रज्ञ प्रतिभा असलेले, आधुन

        चित्रकला, संगीत अशा दोन्ही क्षेत्रांत वावरणार

          शिवाजी व्यंकटराव सरोदे यांचा जन्म मध्यमवर्ग

       केंद्रीय बटाटा संशोधन केंद्राच्या पा

           चंद्रकांत श्यामराव संगीतराव यांचा जन्म एका

       रामचंद्र राजेश्वर तिजारे यांचा जन्म नागपूर येथ

Subscribe to नागपूर